Privacy Policy

MNA is toegewijd om uw privacy overeenkomstig de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (GDPR) te beschermen en te respecteren.

Door deze website te bezoeken, bent u akkoord met de voorwaarden van dit beleid.

Hieronder vindt u onze privacyverklaring:

Wat is de activiteit van MNA?

M&A advies is de activiteit van MNA. Onze diensten zijn goed omschreven op onze website: https://mna.be/nl/diensten.

Wie ben jij en waarom zou u graag samenwerken met MNA?

Voor haar activiteiten werkt MNA samen met verschillende soorten partijen, die elk hun eigen motivatie hebben om dit te doen:

 • Bedrijfseigenaars: die op een bepaald moment waarschijnlijk de aandelen of activa van hun bedrijf gaan overdragen. Voorbeelden van motivatie om dit te doen kunnen leeftijd, ziekte, opportuniteit,  liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen zijn. Aan de andere kant kunnen bedrijfseigenaren ook een acquisitiestrategie er op nahouden en kunnen zij raarom gïnteresseerd zijn in het verwerven van andere bedrijven.
 • Investeerders: zij het informele investeerders, holdings of meer georganiseerde private equity bedrijven, ze zijn allemaal op zoek naar mogelijke M&A mogelijkheden om in te investeren of willen van tijd tot tijd  participaties afstoten uit hun portefeuille, wat ook meteen hun motivatie omschrijft om samen te werken met MNA.
 • Management-buy-in kandidaten (MBI): zijn privé-personen, die meestal een leidinggevende positie in een industriële of commerciële onderneming of groep hebben bekleed, en zichzelf als actief aandeelhouder willen inkopen in een bedrijf.
 • Expert-adviseurs: een bedrijfseigenaar wordt normaal gezien omringd door mensen die hij/zij vertrouwt en expert zijn in domeinen zoals M&A, accountancy, fiscale aangelegenheden, juridische zaken, bestuur en bankieren. Aangezien M&A vaak een eens-in-het-leven gebeurtenis voorstelt, zijn deze experts-adviseurs vaak het eerste contactpunt met de eigenaar van het bedrijf om hem/haar te informeren over mogelijke acquisitie mogelijkheden. Hun motivatie om samen te werken is enerzijds op de hoogte blijven van de mogelijke opportuniteiten die hun klanten kunnen interesseren en aan de andere kant om MNA of hun klanten te helpen bij het realiseren van M&A transacties.

Naast deze specifieke partijen worden ook de leveranciers van producten en diensten voor een bedrijf met soortgelijke activiteit als MNA geregistreerd.

Hoe verzamelen we informatie van u?

MNA verzamelt op een wettelijke wijze informatie over u op verschillende manieren, zoals

 • Contactformulieren en landingspagina's op onze website
 • Visitekaartjes die worden uitgewisseld
 • Bedrijfsdatabases
 • Telefoongesprekken
 • Online en kantoor meetings
 • E-mail uitwisseling

en biedt u waar haalbaar de mogelijkheid om expliciet uw toestemming te geven met deze privacyverklaring.

Wat voor soort informatie wordt verzameld?

De verzamelde informatie Is

 • Persoonsgegevens zoals naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer(s)
 • Categorisering als (i) een particulier, vertegenwoordiger van een bedrijf of investeerder En (II) domein waarin u gespecialiseerd bent
 • Korte samenvatting van kennis, ervaring, curriculum, financiële situatie en profilering van het type bedrijf waar de persoon op zoek naar is.
 • Communicatie waarvoor de persoon geabonneerd is zoals portfolio nieuwsbrief en persberichten.
 • Wanneer de persoon een bedrijf vertegenwoordigt: link naar de bedrijfsgegevens en functie die de persoon vertegenwoordigt in dat bedrijf.  
 • Contact informatie: notities om een gesprek of vergadering samen vatten.

MNA kan ook informatie verzamelen, zoals of u een e-mail verstuurd door ons heeft gelezen en welke pagina's op onze website het vaakst bezocht worden. Deze Informatie wordt gebruikt om onze communicatie en diensten te verbeteren.

Op welke wijze maakt MNA gebruik van deze informatie?

MNA gebruikt deze informatie:

 • om de opdrachten voor haar klanten adequaat te kunnen uitvoeren.
 • om enerzijds de juiste personen binnen bedrijven en aan de andere kant  investeerders, management buy-in kandidaten en expert-adviseurs te kunnen informeren over M&A opportuniteiten die hen of hun relaties kunnen interesseren.
 • om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verschillende bovengenoemde partijen die relevant zijn voor haar de activiteiten en binnen de markt waarin MNA werkt. Dit kan ook kwalitatieve informatie zijn om onder andere fraude te voorkomen.
 • om de hierboven genoemde partijen te informeren over nieuwsbrieven en gesloten transacties die MNA heeft geadviseerd.
 • Om prospecten op te volgen.

Met het oog op de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen, analyseert MNA uw persoonlijke gegevens om een profiel van interesses en voorkeuren te creëren zodat u met zo relevant mogelijke informatie wordt bediend.

Hoe Lang houdt MNA deze informatie bij?

In principe MNA houdt de gegevens die zij verzamelt minimaal bij voor de langere van de volgende periodes: enerzijds de periode nodig om de contractuele verplichtingen Tussen de betreffende partij en MNA te uit te voeren en/of te verifiëren en anderzijds de wettelijk vereiste periode; Na deze minimale periode houdt MNA de informatie bij tot de betreffende partij verzoekt om deze te schrappen of tot MNA vaststelt dat de informatie niet relevant meer is (door bvb. pensionering, overlijden, verandering van functie, enz).

 Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Tenzij het strikt gebruik van uw informatie in het kader van haar eigen activiteit, za MNA deze niet verkopen aan of delen met derden.

Wanneer MNA verplicht is om uw informatie te delen met een derde partij door de wet of op grond van verzoeken van de overheids-of regelgever, of als gevolg van een dagvaarding of een ander rechtsproces, zal dit niet worden gezien als een schending van de vorige alinea.

Uw keuzes

Op alle standaard communicatie die MNA naar partijen stuurt van wie ze informatie bijhoudt, is er een mogelijkheid tot uitschrijven.

Elke partij kan op elk moment MNA verzoeken om te weten of zij informatie bijhoudt over zichzelf en vragen om deze te bekijken wijzigen of te verwijderen, tenzij deze informatie nodig is voor het uitvoeren van en/of verifiëren van contractuele verplichtingen tussen de betreffende partij en MNA of wanneer deze informatie juridisch moet worden bewaard of wanneer een dagvaarding of een ander rechtsproces het MNA verbiedt om toegang te verlenen tot deze informatie, of deze te wijzigen of te verwijderen.

Eventuele verzoeken daaromtrent kunnen worden gericht aan mna@mna.be.

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van verlies of ongewenste aanpassing van uw informatie

MNA doet haar uiterste best om uw informatie zo veilig mogelijk te behandelen door haar servers en netwerk fysiek en  digitaal beschermen en door deze behoorlijk in te voeren, te verwerken, op te slaan, te archiveren en te vernietigen.

Echter kan MNA niet volledig de veiligheid van informatie die ons wordt verstrekt garanderen, en de aanbieder ervan doet dit op zijn/haar eigen risico.

Uw informatie buiten Europa sturen

MNA zal enkel uw Informatie met derden buiten Europa delen in het kader van haar activiteiten en de daaraan verbonden diensten die zij aanbiedt. MNA zal elke partij buiten de EU verzoeken de GDPR regels na te leven en veronderstelt dan ook dat deze er zich zal aan houden, door aan deze partij de link naar de onderliggende privacyverklaring te bezorgen en door hen te verzoeken om deze te lezen.

Overdracht Van MNA

Als MNA wordt overgedragen aan of geïntegreerd binnen een ander bedrijf, kan uw informatie worden bekendgemaakt aan haar adviseurs, of een mogelijke overnemers en hun adviseurs en zal uw informatie worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van MNA.

Herziening van dit beleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, dus gelieve regelmatig op deze pagina te willen kijken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van deze veranderingen.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in Juli 2018.

Contact informatie

Eventuele vragen over deze privacyverklaring Moet kunnen enkel verstuurd worden per e-mail naar mna@mna.be of per brief gericht aan MNA NV, Ter Reigerie 11/1, 8800 Roeselare, België, Europa t.a.v. de juridische afdeling.


Terug

Ontvangt u graag onze portfolio of nieuwsbrief?

Inschrijven